รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี)

หางาน งานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี)

จังหวัดอุทัยธานี – สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 women cheat on their husbands reasons people cheat ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ตามประกาศรับส…มัคร วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร – ทักษะ ตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร – สมรรถนะ ตามประกาศรับสมัคร วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร…

23 June 2016 | 7:27 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments