รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วย้หลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(โรงพยาบาลสมุทรปราการ)

งาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วย้หลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(โรงพยาบาลสมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วย้หลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(โรงพยาบาลสมุทรปราการ) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริการ,เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น,ปวช.,ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการปร…ะเมิน : – เกณฑ์การประเมิน : -…

13 June 2017 | 2:14 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments