รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานสื่อสาร (คนพิการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1, พื้นที่นราธิวาส ตามลำดับ

รับสมัครงาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานสื่อสาร (คนพิการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1, พื้นที่นราธิวาส ตามลำดับ

จังหวัดนราธิวาส – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานสื่อสาร (คนพิการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1, พื้นที่นราธิวาส ตามลำดับ อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : กลุ่มงานบริการ, กลุ่มงานเทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ไฟล์แนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ไฟล์แนบ วิธีการเลือกสรร : – ความรู้คว…ามสามารถ – ไฟล์แนบ วิธีการประเมิน : – ไฟล์แนบ – ทักษะ – ไฟล์แนบ วิธีการประเมิน : – ไฟล์แนบ – สมรรถนะ – ไฟล์แนบ วิธีการประเมิน : – ไฟล์แนบ เกณฑ์การประเมิน : – ไฟล์แนบ…

30 June 2017 | 6:20 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments