รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลนางรอง)

รับสมัครงาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลนางรอง)

จังหวัดนนทบุรี – การเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างเทคนิค (โรงพยาบาลนางรอง) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริการ, เทคนิค, บริหารทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. และปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ – วิธีการประเมิน : – เกณฑ์การประเมิน : -…สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 i love my girlfriend but i want to cheat did my girlfriend cheated on me my husband cheated on me blog i want my husband to cheat forced sex change stories adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny how to cheat on my husband women who cheat discount card for pharmacy rx coupons ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชา…

5 June 2016 | 7:28 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments