รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.)

งาน หางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.)

จตุจักร, กรุงเทพฯ – ท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติ ข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช การให้บริกา…กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (กปผ.) อัตราเงินเดือน : 13,800 และ 13,010 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร – ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปว…

15 June 2017 | 7:48 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments