รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ),นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลบ้านหมี่)

งาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ),นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลบ้านหมี่)

ตำบลบ้านหมี่, อำเภอบ้านหมี่, จังหวัดลพบุรี – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ),นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลบ้านหมี่) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส,ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – วิธีการประเมิน : – – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สม…

5 August 2017 | 4:28 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments