รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)

หางาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)

จังหวัดนนทบุรี – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 why husbands cheat catch a cheat ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ตามเอกสารแนบ วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร…แนบ – ทักษะ ตามเอกสารแนบ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ – สมรรถนะ ตามเอกสารแนบ วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารแนบ…

27 July 2016 | 7:06 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments