รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ

รับสมัครงาน กำลังหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ

กรุงเทพฯ – สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 abortion 12 weeks pregnant abortion pill experiences i love my girlfriend but i want to cheat did my girlfriend cheated on me how to tell if wife has cheated how women cheat reading sex stories free readable adult stories ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ อัตราเงินเดือน : 11,400 / 11,400 และ 10,690 บาท ประเภท : จำ…นวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี การขาย การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เจ้าหน้าท…

30 July 2016 | 7:09 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments