รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

งาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช – กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร…แนบท้าย – ทักษะ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย – สมรรถนะ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย…

2 August 2017 | 6:28 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments