รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

สมัครงาน งานใหม่ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

จตุจักร, กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 how to cheat on my husband women who cheat ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) อัตราเงินเดือน : 10430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ม.ศ. 3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ (ม.ศ. 3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ลง…ทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือราชการ ตลอดขนเตรียมเอกสารราชการ วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ – ทักษะ – สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน :…

26 March 2016 | 8:53 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments