รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

งาน ค้นหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – lสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ my husband cheated on me blog i want my husband to cheat how to cheat husband why do women cheat on husbands why husbands cheat catch a cheat ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร…จ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ -ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ความรู้ในด้านงานคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ และงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบัน วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน – ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง -ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ – สมรรถนะ ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง -ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาจากประวัติ ส่วนตัว…

13 April 2016 | 6:28 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments