รับสมัครเจ้าหน้าที่ประเมินราคา สำนักงานใหญ่กรุงเทพ

รับสมัครงาน กำลังหางาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประเมินราคา สำนักงานใหญ่กรุงเทพ

กรุงเทพฯ – ลักษณะงาน – รับงานจากบริษัทเพื่อไปยังพื้นที่ของลูกค้า – ถ่ายรูปบ้านทรัพย์สิน ที่ดิน – กลับเข้าบริษัทเพื่อทำเล่มประเมินราคาส่งธนาคาร – ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร – สมัครที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครเท่านั้น สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. เพศ ชาย หญิง 2. มีความรับผิดชอบในการทำงาน 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. ตรงต่อเวลา 5. มีค่า เคสให้นอกจากเงินเดือน สถ…าคม 2540 ทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 9,200,000 บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบโดยอยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การประเมินราคาที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ ติดต่อกับธนาคาร หลายๆธนาคาร เพื่อทำการประเมินราคาบ้านให้ลูกค้า ที่อยู่ 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 6 ห้อง เอ – บี ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ…

5 March 2017 | 5:04 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments