รับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

สมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ภาคเหนือ – รับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่สนาม 1 อัตรา หน้าที่หลัก ดำเนินงานร่วมกับทีมงานเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรฯ ทำหน้าที่ร่วมวางแผน,ติดต่อประสานงาน,จัดกิจกรรม และลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงสรุปรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1.จบปริญญาตรีทุกสาขา 2.อายุ 25-35ปี 3.มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล…ะสามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี 4.มีทักษะการติดต่อประสานงาน 5.สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ 6.สามารถเดินทางลงพื้นที่เป็นจำนวนติดต่อกันหลายวัน พักในพื้นที่และใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้ 7.ประจำสำนักงานที่เชียงใหม่ได้ สามารถเดินทางไปกลับที่พักสะดวก 8.ขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ 9.มีความรู้เรื่องสิทธิ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรฯ หรือสามารถเรียนรู้ได้ ผู้สนใจสามารถส่งพร้อมประวัติส่วนตัว และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งมายัง : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 77 / 1 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียง…

14 July 2017 | 7:52 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments