รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

สมัครงาน งานใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน – ตำบลบ้านแห, อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง – รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง “ด่วน” สถานสงเคราะห์เอกชนบ้านแห่งความหวัง มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ Background สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียน ที่มีอายุระ…ะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ประสบปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง Scope of the position นักจิตวิทยาประจำสถานสงเคราะห์ พ่อครูประจำบ้านเด็กชาย นักจิตวิทยาประจำสาถานสงเคราะห์และพ่อครูปร…

21 July 2017 | 12:00 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments