รับสมัครแพทย์ Full time ประจำคลินิก จ.พังงา , จ.สุราษฎร์ธานี

หางาน หางานใหม่ รับสมัครแพทย์ Full time ประจำคลินิก จ.พังงา , จ.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดพังงา – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – รับสมัครแพทย์ Full time ประจำคลินิก คลินิกอยู่ที่ จ.พังงา , จ.สุราษฎร์ธานี เป็นคลินิกตรวจ case GP ประมาณ 5-15 case ต่อวัน โดยกลุ่มคนไข้เป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นแพทย์ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งให้ชาวต่างชาติเข้า ใจได้ครับ ค่าตอบแทน : Full Time ค่าตอบแทนรายวัน+ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 180,000-250,000 บาท วันทำงาน : ทำงานประมาณ 25 วันต่อเดือน วันลาแล้วแต่ตกลงกัน การเดินทาง : มีค่าเดินทางเป็นตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ ระหว่างวันลาให้ทุกเดือน ที่พัก : มีที่พ…

14 December 2016 | 11:57 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments