รับสมัคร นักข่าวภาษาจีน(ออกสัมภาษณ์,เขียนข่าว) ด่วน

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับสมัคร นักข่าวภาษาจีน(ออกสัมภาษณ์,เขียนข่าว) ด่วน

Advance search – ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ – เป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนซึ่งมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 บริหารงานโดย บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้าจำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง อาคารเก่าของห้างเอสเอบี บริเวณสี่แยก เอสเอบี เขตป้อม-ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลา 62 ปี ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านและมียอดจัดจำหน่ายเป็น อันดับแนวหน้า ของหนังสือพิมพ์จีนที่มีในประเทศไทยเรื่อยมา ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักธุรกิจ, ผ…ู้บริหาร และนักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน ต่อปี รับสมัครนักข่าวภาษาจีน(ออกสัมภาษณ์,เขียนข่าว) ด่วน ! – วันที่เข้าดูล่าสุด 16 สิงหาคม 2558 รายละเอียดงาน: นักข่าวภาษาจีน(ออกสัมภาษณ์,เขียนข่าว) ด่วน ! – คุณสมบัติที่ต้องการ: เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรีหรือปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในตำแหน่งงาน มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทย- จีน- อังกฤษ เป็นอย่างดี มีความคล่องตัว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแ…

17 August 2015 | 3:41 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments