รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน System Analyst (สาขา เชียงใหม่)

สมัครงาน งาน มองหางาน รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน System Analyst (สาขา เชียงใหม่)

Advance search – อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ – ำดับขั้นตอน ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่สามารถทำงานในตำแหน่งงานได้ มีความรู้ด้านการออกแบบระบบ UML 2.0 และ มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Object Oriented มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี, เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ มีความสามารถใด้านภาษา กาสื่อสาร และการนำเสนอผลงานเป็นอย่างดี…ห้พนักงานทุกคนมีการเติบโตในสาขาอาชีพ มีความสุขในการทำงาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ที่ไม่ปิดกั้น ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจแลต้องการที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโปรซอฟท์กรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน System Analyst (สาขา เชียงใหม่) วันที่เข้าดูล่าสุด 15 สิงหาคม 2558 รายละเอียดงาน: – วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ – วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรมของระบบ – ออกแบบ User interfaces – พัฒนา Prototype เพื่อจำลองระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนา – ออกแบบฐานข้อมูล – ออ…

16 August 2015 | 7:46 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments