รับสมัคร วิศวกรงานระบบ

สมัครงาน งานใหม่ รับสมัคร วิศวกรงานระบบ

Advance search – ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – Property Perfect PCL Co., Ltd.100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 20 ถ.พระรามเก้า แขวง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ลักษณะงาน : งานประจำ อายุ: ไม่ระบุ เพศ: ไม่ระบุ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์: ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป Property Perfect PCL. รับสมัครวิศวกรงานระบบ วันที่เข้าดูล่าสุด 17 สิงหาคม 2558 รายละเอียดงาน: – ศึกษาแผนงาน เพื่อจัดทำแผนงาน (Schedule of work) โดยละเอียด – วางแผนและควบคุมการทำงานของโฟร์แมนงานระบบต่าง ๆ – ควบคุมก…ารทำงานของผู้รับเหมาช่วงและรายงานต่อวิศวกรโครงการให้รับทราบ – ศึกษางบประมาณในงานก่อสร้าง งานระบบ ในแต่ละส่วน ถอดปริมาณวัสดุ ถอดราคางานระบบและบันทึกคนงานทำงานจริงและวัสดุที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับงบ ประมาณ – ควบคุมงบประมาณต่อหน่วยงานให้ได้ – ศึกษา Specification ต่าง ๆ และควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด – แก้ปัญหาหน้างาน – เคลียร์ shop drawing ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง – ประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่น ๆ ตามสถานการณ์จริง – รายงานความก้าวหน้าของงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อวิศวกรโครงการให้รับท…

18 August 2015 | 5:16 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments