รับสมัคร สัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ และฟาร์มสุกร

รับสมัครงาน หางาน รับสมัคร สัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ และฟาร์มสุกร

Advance search – จังหวัดนครนายก – การดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ส่งผลให้เราคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ของบริษัทคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยจิตสำนึกของการประสานผลประโยชน์ เพื่อการทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีความสุขในอุตสาหกรรมนี้ จุดเด่นและการประกอบการที่แตกต่างจากฟาร์มไก่ไข่อื่นๆ ของแสงทองสหฟาร์ม คือ การสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น เพราะเราตระหนักดีว่าลำพังคนในครอบครัวและญาติพี่น้องของเราเองไม่ได้มี กำลังมากเพียงพอในการทำกิจการทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้ เราจึงต้องอาศัยแรงงานในท้องถิ่น ผลตอบรับท…ี่ได้กลับมาคือเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ไข่ที่มีคุณภาพออกสู่ท้อง ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ขณะที่คนในท้องถิ่นก็มีงานทำมีรายได้ที่มั่นคง สร้างครอบครัวที่มีความสุข และไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปทำงานยังต่างถิ่น เป็นการเติบโตไปพร้อมกันระหว่างฟาร์มและชุมชน รับสมัครสัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ และฟาร์มสุกร วันที่เข้าดูล่าสุด 15 สิงหาคม 2558 รายละเอียดงาน: – สัตวบาล รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย – วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ไก่ไข่รุ่น และไก่ไข่ ในฟาร์มปิดมารตฐานสากล – วางแผนงาน พ…

16 August 2015 | 3:02 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments