รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน โรบินสัน จ.เชียงใหม่

สมัครงาน มองหางาน รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน โรบินสัน จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – ควบคุม , ตรวจนับ เงินสำรองในห้องมั่นคง พร้อมจัดทำรายงานการปิดเซฟ เป็นประจำทุกวัน พร้อมจัดส่งให้ผู้จัดการสาขา ก่อนกลับบ้าน ควบคุม , ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท ที่ได้รับจากการขาย และ รายได้อื่นๆ ของสาขา , นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด ควบคุมการจัดทำรายงานเงินขาด – เกินแคชเชียร์ และ ควบคุมการจัดเก็บเงินขาดแคชเชียร์ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด บริหาร ,ตรวจสอบ , ควบคุมเงินสำรองแลกทอน( ธนบัตร / เหรียญ ) , เงินสดย่อย, เงิน Western Union ให้เพียงพอ , เห…มาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ควบคุมสต็อกบัตรของขวัญ , บัตรรับคืน และคูปองส่วนลดที่มีมูลค่าเป็น % , บาทต่างๆ ให้มีการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม , ติดตามจัดเก็บหนี้ ประเภท ขายเชื่อหน้าร้าน , รายได้ค่าเช่าพื้นที่ , รายได้ค่าสาธารณูปโภค และ รายได้อื่นๆ ให้ครบถ้วนตามนโยบายที่กำหนด ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการ เพื่อให้กา…

9 January 2017 | 11:55 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments