รับสมัคร เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

หางาน มองหางาน รับสมัคร เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

Advance search – อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร – อบิทมีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในตลาด ทั่วโลกมานานกว่า 50 ปี แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะทำให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และเพื่อทำให้เราเป็นผุ้ผลิตเข็มขัดรัดท่อที่ได้มาตรฐานที่สุดในทวีปเอเซีย เพื่อให้ลูกค้าของเราทั่วโลกสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะรักษามาตรฐานสินค้าและ ชื่อเสียงของเราให้เป็นที่ยอมรับตลอดไป รับสมัครเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์ วันที่เข้าดูล่าสุด 23 สิงหาคม 2558 รายละเอียดงาน: ตรวจรับ – จ่าย สินค้า จัดสถานที่ให้เหมาะสม ในการจัดวางผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบำรุงรักษา ดูแลความปลอดภัยข…องสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบ เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าหรือออก โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน้าที่ ตรวจตราดูแลทุกส่วน ทุกพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือก่อน และหลังการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ รวมถึงการจดบันทึกการตรวจสอบ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คุณสมบัติที่ต้องการ: เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี การศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 3 ปีข…

24 August 2015 | 7:54 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments