รับสมัคร 3D Architectural Visualizer 2 ตำแหน่ง – เชียงใหม่

สมัครงาน งานว่าง รับสมัคร 3D Architectural Visualizer 2 ตำแหน่ง – เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – ือร้นและใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา -สามารถทำงานเป็นทีมได้ -ทำงานที่เชียงใหม่ สนใจ : ส่ง Resume , Portfolio พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ที่…CGSCAPE ต้องการรับสมัคร 3D Architectural Visualizer (Fulltime) จำนวน 2 ตำแหน่ง ทำหน้าที่จัดทำภาพ Perspective และ Animation สำหรับการนำเสนองานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอาค าร อัตราเงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ คุณสมบัติ -ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางด้านการออกแบบสถาปัตย์ หรือ การออกแบบตกแต่งภายใน -สามารถใช้โปรแกรม 3d Studio Max ได้ดีหากสามารถทำ Animation ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความตั้งใจที่จะทำงานในสายงาน 3d Visualization กระตือร…

23 February 2016 | 2:15 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments