รับสมัคร 3D Graphic Designer

หางาน งานว่าง รับสมัคร 3D Graphic Designer

ปากเกร็ด – ี สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดและแรงกดดันได้ดี – สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารกับผู้อื่นรู้เร ื่อง – มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา – ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน หรือมีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop, Illustrator ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน บริษัทลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด 99/23 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 12 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 (ตรงข้ามเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ) วิธีการสมัคร ส่ง 1.ผลงาน portfolio 2…บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด เปิดรับสมัคร 3D Graphic Designer จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ – ชาย / หญิง ไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – จบสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อ งเป็นอย่างดี – สามารถใช้โปรแกรม 3Ds Max, Maya, Zbrush หรือมากกว่านั้นได้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถขึ้นโมเดล และทำ texture Model Realistic ได้ดี – เข้าใจแต่ละขั้นตอนในสายงาน 3D ตั้งแต่ Pre-Production, Modeling, UV &Texture, Bone Rig, Animation, Lighting &Shading เป็นอย่างดี และทำงานได้จริง – มีอัธยาศัยด…

7 November 2016 | 5:26 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments