รับสมัคร Executive Secretary

สมัครงาน งานใหม่ รับสมัคร Executive Secretary

Advance search – ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – างพารา จำกัด (มหาชน)เข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาทางด้านคุณภาพและการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเรา รับสมัครExecutive Secretary วันที่เข้าดูล่าสุด 15 สิงหาคม 2558 รายละเอียดงาน: สนับสนุน / ช่วยเหลือ การทำงานของผู้บริหารระดับสูง ควบคุมและตรวจสอบ งานต่างๆก่อนเสนอผู้บริหาร ติดต่อนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ปฏิบัต…ท / ปี เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆเช่น งานแต่ง , งานบวช , งานศพ เป็นต้น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม เงินกู้ยืม ( กรณีฉุกเฉิน ) ค่าเบียเลี้ยง ( เดินทางต่างจังหวัด / เดินทางต่างประเทศ ) โบนัส ประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานเลี้ยงวันเกิด กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรม หยุดเสาร์ – อาทิตย์ ( สำนักงานใหญ่ )…

16 August 2015 | 7:42 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments