รับสมัคร Formulator (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)

งาน กำลังหางาน รับสมัคร Formulator (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)

Advance search – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ะนครศรีอยุธยาได้ สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี เลือนขั้น-ตำแหน่ง ปีละ 2 ครั้งสำหรับพนักงาน Good Perfomance ปรับค่าจ้างประจำปี รถรับส่งพนักงาน(ประจำโรงงาน) เงินกู้ฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย) การประกันชีวิตกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล 6,000 บาท/ปี กระเช้าเยี่ยมไข้/คลอดบุตร เงินและน้ำผลไม้ช่วยเหลืองานอวมงคล ชุดฟอร์มพนักงานในโรงงาน และ พนักงานประจำร้าน Squeeze เบี้ยขยันรายเดือน ทุนการศึกษาบุตร ข้าวฟรี,กับข้าวราคาพนักงาน (ประจำโรงงาน) ค่าเดินทางกรณีไม่ขึ้นรถรับส…ควบคุมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุที่ใช้ให้อยู่ในสภาพดี จัดตรวจสอบและในการส่งซ่อม จัดสำรอง และจัดเบิกเพิ่มเติม ควบคุมดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ควบคุม และดูแลการจัด Stock วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองให้ง่ายต่อการใช้งาน คุณสมบัติที่ต้องการ: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทตโนโลยีการอาหาร หรือสาขาใกล้เคียง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์สายโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานที่โรงงานวังน้อย จ.พร…

17 August 2015 | 11:04 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments