รับสมัคร PHP Web developer

สมัครงาน งาน ค้นหางาน รับสมัคร PHP Web developer

ไทย – บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด กำลังมองหา PHP Web developer เพื่อร่วมทีมทำงานกับเรา บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการ รับทำเว็บ ด้วย CMS Joomla ! ที่ได้รับความไว้วางใจจาก องค์กร ชั้นนำมากมาย ผู้ที่กำลังเบื่องาน ที่ต้องเช้าไปทำงาน เย็นกลับบ้าน เรากำลังมองหา PHP Web developer ที่ต้องการทำงานประจำโดยไม่ต้องมาที่ออฟฟิส ทำงานจากที่บ้าน คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยว…ข้อง หรือไม่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery, หรือ Sencha Ext JS เป็นต้น มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเชิง OOP , MVC มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา รักในงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ไอ…

7 September 2016 | 7:58 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments