รับเด็กจบใหม่ การเงิน/บัญชี อังกฤษไม่ต้องเก่ง** ผู้หญิง//ตำแหน่งพนักงานดูแลเรื่องค่าเช่า// เงิน 15,000บาท+ โบนัส+สวัสดิการดีๆ// บริษัทญี่ปุ่นมั่นคง BTS ช่องนนทรี สะดวกมาก โทร 089

งาน ค้นหางาน รับเด็กจบใหม่ การเงิน/บัญชี อังกฤษไม่ต้องเก่ง** ผู้หญิง//ตำแหน่งพนักงานดูแลเรื่องค่าเช่า// เงิน 15,000บาท+ โบนัส+สวัสดิการดีๆ// บริษัทญี่ปุ่นมั่นคง BTS ช่องนนทรี สะดวกมาก โทร 089

PRTR RECRUITMENT – กรุงเทพฯ – ์ พนักงานขายทางโทรศัพท์ พนักงานขายตรง หรือ พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ในนามของบริษัท PRTR MASS RECRUIT นี้เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปีในธุรกิจการสรรหาบุคลากร ว่าจะสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคคลากรอีกต่อไป ** รับเด็กจบใหม่ การเงิน/บัญชี อังกฤษไม่ต้องเก่ง** ผู้หญิง//ตำ…บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทได้มีบริการใหม่ คือ MASS RECRUITMENT ภายใต้ชื่อ PRTR MASS RECRUIT ขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาบุคลากรจำนวนมากในเวลาอันสั้น และพนักงานที่มีอัตราการเข้าและออกจากงานสูง เช่น พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท…

16 October 2015 | 10:41 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments