รับ 79 อัตรา (หลายจังหวัด) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานสถิติจังหวัด รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

งาน กำลังหางาน รับ 79 อัตรา (หลายจังหวัด) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานสถิติจังหวัด รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ไทย – แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครวันที่ 16-23 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม 6 สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถ…์ราชการจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชนสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน รับสมัครวันที่ 15-20 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม 4 สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศรีอุทัย รับสมัครวันที่ 16-22 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม 5 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ตำ…

18 September 2016 | 11:41 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments