รับ IT Security Consultant และตำแหน่งอื่นๆ ** หลายอัตรา

รับสมัครงาน กำลังหางาน รับ IT Security Consultant และตำแหน่งอื่นๆ ** หลายอัตรา

ไทย – – Certified Public Accountant (CPA) is a plus – At least 7 years’ experience in financial accounting and/or managerial accounting – Familiar with service or professional service industry is a plus – Ability to plan, make decision, solve problem, work under high-pressure environment and meet deadline – Good command in English 5. Sales Support (1 position) Job Description: เตรียมเอกสารประกอบ Proposal เพื่อเตรียมเสนอให้กับลูกค้าตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดระยะเวลา รว…ี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้ หรือการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบในหน้าที่ มีทักษะการสื่อสารและตอบโต้อีเมล์ รักความก้าวหน้าและพร้อมที่จะเติบโตในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office, Internet, Outlook 6. Project Coordinate (1 position) Job Description: นัดหมายการประชุมเปิด – ปิดโครงการ Internal kickoff Meeting และ นัดหมายการประชุมเปิดโครงการ ระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงจดบันทึกและทำรายงานการประชุม เตรียมเอกสาร พร้อมทั้งต…

3 September 2016 | 3:19 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments