รับ PHP Programmer ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

งาน ค้นหางาน รับ PHP Programmer ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

ไทย – Bossup Solution Co.,Ltd. บริษท บอสอัพ โซลูชั่น จํากัด พัฒนาซอฟท์แวร์และโซลูชั่นสำหรับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เน้นความมี Innovative ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ของไทย เน้นตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยซอฟท์แวร์ของเรา กับทั้งมุ่งเน้นสร้างทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่น หลากหลายแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ , แท๊บเล็ท, สมาร์ทโฟน , หน้าจอทัชสกรีน และสื่อโฆษณามัลติมีเดีย พร้อมบริการให้คําปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างผลงาน เปิดรับสมัคร PHP… Programmer 2 ตำแหน่ง ลักษณะงาน พัฒนา PHP Web Application ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่น Jquery HTML5 SQLlite และใช้ Framework ต่างๆ คุณสมบัติ ประสบการณ์การทํางานในสายงานเกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป เข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นอย่างดี มีความรู้ในเรื่อง PHP, jQuery, JSON, MySQL, XML, Web Service เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและกระตือรื้นร้นในการทำงาน รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ หากมีความรู้ด้าน HTML 5.0, CSS3 และ Jquery Mobile หรือพัฒนาระบบโดยใช้ framework เช่น Cake…

10 October 2016 | 7:49 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments