ล่ามภาษาจีน ประจำ กทม

งาน งานว่าง ล่ามภาษาจีน ประจำ กทม

กรุงเทพฯ – รับรอง ฯลฯ สำหรับกรณีเดินทางไปติดต่องานหรือรับรองลูกค้า 14. ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 15. กิจกรรมจิตสาอาและเพื่อสังคมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก, งานบุญกฐิน, แจกทุนการศึกษา, บริจาคโลหิต ฯลฯ ตำแหน่ง : ล่ามภาษาจีน ประจำ กทม. รายละเอียดของงาน 1. งานด้านการสื่อสารและเอกสารงานภาษาจีน-ไทย 2. งานด้านธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. หากมีประสบการณ์และความรู้ด้านงานสำนักงาน อาทิเช่น งานบุคคล, การบัญชี, งานจัดซื้อ, งานการตลาด เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความอดทน มุ่งมั่นรับผิดชอบสูง แล…ะเทคนิคในการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้ BTS สถานีสนามเป้า แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 20,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป หากเป็นเพศต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร/ศึกษาวิชาทหารหรือได้รับการยกเว้นเท่านั้น จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศิลปศาสตร์ ภาษาจีน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นทีมได้ และเดินทางไปตจว.ได้บางครั้งคราว มีทักษะด้านการประสานงาน, มีคว…

7 June 2016 | 10:59 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments