ล่ามภาษาจีน

รับสมัครงาน ค้นหางาน ล่ามภาษาจีน

จังหวัดสุพรรณบุรี – บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่อยู่/ที่ตั้ง :: เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110 กรุงเทพฯ 10110 ผลิตภัณฑ์หลัก :: น้ำตาลทรายขาว โทรศัพท์ :: +6627941000 โทรสาร :: +6626568504 Website :: E-mail :: ข้อมูลบริษัท :: ล่ามภาษาจีน Post Date : 5 ก.ค. 60 ประเภทตำแหน่งงาน :: ล่ามภาษา ประเภทอุตสาหกรรม :: น้ำตาล จำนวน :: 1 อัตรา หน้าที่การทำงาน :: Responsibilities คุณสมบัติ / :: ความสามารถพิเศษ วุฒิการศึกษา :: ปริญญาตรี คณะที่จบการศึกษา :: ทุกส…าขา สาขาวิชาชีพ :: ที่จบการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน :: สุพรรณบุรี เพศ :: ชาย / หญิง อายุ :: 22-35 ปี ประภทการจ้าง :: งานประจำ (รายเดือน) อัตราค่าจ้าง :: ไม่ระบุ/ตามตกลง ระยะเวลาการประกาศ :: รับสมัครงาน : 5 ก.ค. 60 – 26 ก.ย. 60 สวัสดิการ :: อื่นๆ :…

7 July 2017 | 2:20 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments