ล่ามภาษาจีน

รับสมัครงาน กำลังหางาน ล่ามภาษาจีน

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – จังหวัดสงขลา – บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดจำกัด/บริษัทกรีเอ็นเนอร์จี จำกัด/บริษัทอีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด/บริษัทเอเซียนโอ๊ค จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Evergreen Group ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจผลิตไม้บอร์ด MDF และ โรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ ล่ามภาษาจีน 1. ประสานงานระหว่างพนักงานจีนกับพนักงานไทย 2. ดูแลอกสารที่ใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงาน จีน ต่างด้าว 3. จัดทำ Work Permit และต่อ Visa ของพนักงานต่างด้าวพร้อมทั้งเตรียมเอกสารที่เกียว…ข้อง 4. ทำสรุปการขนขี้เถ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. งานด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร สวัสดิการ : -ค่าอาหารกลางวัน -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร -อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล -ตรวจสุขภาพประจำปี -ค่ากะ (กรณีพนักงานเข้ากะ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. -เพศชาย อายุ 22- 35 ปี 2. -ปริญญาตรี ในสาขาบริหารงานบุคคล การจัดการ ภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3…

22 July 2017 | 11:49 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments