ล่ามภาษาญี่ปุ่น/จีน/อังกฤษ

รับสมัครงาน มองหางาน ล่ามภาษาญี่ปุ่น/จีน/อังกฤษ

บางนา, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเอกชนขนาด 350 เตียง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยรับรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ปัจจุบันเตียงให้บริการจริง 225 เตียง และ 15 ศูนย์เฉพาะทาง/คลินิค ซึ่งประกอบด้วยห้องตรวจโรคทั่วไปกว่า 100 ห้องตรวจ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/ประกันชีวิตพนักงาน Uniform พนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ ตำแหน่ง : ล่ามภาษาญี่ปุ่น/จีน/อังกฤษ รายละเอียดของงาน ด…ูแลต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น จีน หรืออังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี มีภาวะเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ มีมนุษสัมพันธ์ มีจิตวิทยาในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี ผู้สม…

8 September 2015 | 10:35 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments