ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

สมัครงาน กำลังหางาน ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

จังหวัดชลบุรี – ด้หมด ภายในเวปไซด์แห่งนี้ ซึ่งหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจถึงหลักการทำงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ เรายังคงปรารถนาที่จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรวมถึงพวกท่านทุกๆคนในการผลักดันให้บริษัทเจริญเติบโต โดยเราสัญญาว่า เราจะพัฒนาและเติบโต ไปอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งยังคงค้นหาสิ่งที่จะนำมาซึ่งความพอใจไปสู่ผู้บริโภคทุกๆ คน สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน ค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าภาษา (สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น… หรืออังกฤษ โดยเฉพาะ) ตำแหน่ง : ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สัญญาจ้าง 6 เดือน) รายละเอียดของงาน ประสานงานระหว่างนายญี่ปุ่นและพนักงาน , ดูแลงานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( พูด อ่าน เขียน) มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ มนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai…

11 August 2015 | 10:48 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments