ล่ามภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครงาน กำลังหางาน ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Christy Gem Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Praves Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good ทักษะภาษาอังกฤษ : None คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 30-45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 5 – 10 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ※ หน้าที่ความรับผิดชอบ ※ ・ แปลเอกสารอนุมัติต่างๆ จากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย ・ ทำหน้าที่ล่ามในการประชุมระดับต่างๆในองค์กร ・ สือสาร จัดเก็บข้อมูลเรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ※ คุณส…มบัติ ※ ・ เพศชายหรือหญิง ・ อายุ 30 ปีขึ้นไป ・ มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารและเป็นล่ามมากกว่า 5 ปีขึ้น ・ มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี ・ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ ・ สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี (ระดับ N2 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ・ เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ สวัสดิการ – ข้อมูลการติดต่อ ชื่อบริษัท : Christy Gem Co., Ltd. ประเภทธุรกิจ : Jewellery / Ornaments / Gems / Watches เว็บไซต์ : – ข้อมูลบริษัท :…

28 February 2017 | 8:52 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments