ล่ามภาษาเกาหลี และเลขา

สมัครงาน กำลังหางาน ล่ามภาษาเกาหลี และเลขา

บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – , our core retail business platform, is Fashion, Cosmetic, and Lifestyle direct multi stores, located at Show DC 1F. It provides the popular and trendy Korean brands at a glance. Here are some brands in the Current Seoul. For the 2nd step, we are planning to launch Kids related entertainment zone, GYM with Korean style therapeutic massage, Cosmetic surgery clinic, and etc. ตำแหน่ง : ล่ามภาษาเกาหลี และเลขา รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเ…ดือน 1 ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง รู้จักคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ ต่อยอดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบสูง ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และตั้งใจในการทำงาน มีทักษะในการสือสารระหว่างบุคคลและองค์กรได้เป็นอย่างดี ความสามารถทางด้านภาษา ประสบการณ์การทำงาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถสื่อสารระหว่างคนไทยและคนเกาหลีได้ และมีทักษะการแปลภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข…

17 March 2018 | 11:39 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments