ล่ามและเลขานุการ (ภาษาญี่ปุ่น)

หางาน ค้นหางาน ล่ามและเลขานุการ (ภาษาญี่ปุ่น)

AIRA & AIFUL Public Company Limited – ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – าขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งงานเลขานุการผู้บริหารหรือตำแหน่งผู้ช่วยส่วนตัวในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ญี่ปุ่น – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบธุรกิจได้ – สามารถสื่ิสารภาษาญี่ปุ่น (JLPT N1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดและการฟัง – มีทัศนคติทีดี มีใจบริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถประสานได้ดี และ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สวัสดิการ – ข้อมูลการติดต่อ ชื่อบริษัท : AIRA & AIFUL Public Company Limited ประเภทธุรกิจ : Financial…Chamjuree Square Bangkok N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Excellent ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai Male/ Female เพศ : N/A อายุ : N/A ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 1 – 5 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ – จัดให้มีการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ครอบคลุมในการเตรียมความพร้อมและสรุปเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและนำเสนอ – ตร…

7 November 2016 | 8:32 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments