ล่าม ( ญี่ปุ่น )

สมัครงาน หางาน ล่าม ( ญี่ปุ่น )

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – ็นเวลานาน – ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ – อื่นๆ ตำแหน่ง : ล่าม ( ญี่ปุ่น ) รายละเอียดของงาน 1. งานแปลประสานงานทั่วไปญี่ปุ่น-ไทย, ไทย-ญี่ปุ่น 2. แปลงานเอกสาร 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้องระดับ 2 ) มีปร… – ค่ากะ – ชุดพนักงาน – เบี้ยขยัน – ประกันชีวิตกลุ่ม – ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน (ผู้ป่วยนอก) – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน – รถรับส่ง – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส – เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร – เงินช่วยเหลือบุตร – เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต – ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด – ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกบริษัท – เงินบำเหน็จ – โบนัสประจำปี – ท่องเที่ยวประจำปี – รางวัลสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์ต่อบริษัทฯ เป…

17 September 2015 | 10:54 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments