ล่าม (ประจำโรงงาน จ.นครราชสีมา)

งาน งานว่าง ล่าม (ประจำโรงงาน จ.นครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา – Pakthongchai – Nakhon Ratchasima 40000 – 50000 เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : Good ทักษะภาษาอังกฤษ : None คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : Female อายุ : N/A ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 1 – 2 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด 【หน้าที่ความรับผิดชอบ】 ทำหน้าที่ล่ามในการประชุม และแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆตามที่ได้รับม…อบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร้องขอ 【คุณสมบัติ】 เพศหญิง ปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ในระดับดี สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Word/Excel/Power Point) บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปี สัมภาษณ์รอบแรกที่ โรงงาน บางนา-ตราด กม.25 สวัสดิการ 【สวัสดิการ】 ・โบนัส ・เครื่องแบบพนักงาน ・รถรับ-ส่งพนักงาน ・ประกันชีวิต ・ปร…

15 June 2017 | 7:08 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments