วันที่ 18 ก.ค. 2559 รับสมัครพนักงานประสานงานขาย/จัดเรียงสินค้า รายได้14,000 – 15,000 บาท มีสวัสดิการมากมาย สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล 085-488-8278, 092-246-5696 สัมภาษณ์ทราบผลและเริ่มงานทันที

หางาน งานใหม่ วันที่ 18 ก.ค. 2559 รับสมัครพนักงานประสานงานขาย/จัดเรียงสินค้า รายได้14,000 – 15,000 บาท มีสวัสดิการมากมาย สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล 085-488-8278, 092-246-5696 สัมภาษณ์ทราบผลและเริ่มงานทันที

กรุงเทพฯ – กันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา ครอบครัวเดอะมอลล์ ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 03 ก.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : 14,000+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ตรวจเช็ค / รับ สินค้าให้ถูกต้องตรงตามจำนวน / รายการ 2. ตรวจสอบเอกสารและแบบฟอร์ม / ทางเดินเอกสาร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1. ดูแลรับผิดชอบแผนก และควบคุมบังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ การให้บริการของพนักงาน…และตรวจสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ตรวจสอบยอดขายประจำวันและสต็อกสินค้า เพื่อจัดทำรายงานสรุปและปรับปรุงประสิทธิภาพรวมทั้งควบคุมสินค้าให้ปริมาณ เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 4. ดูแลตรวจสอบสินค้าในเรื่องต่างๆ ด้านปริมาณ คุณภาพ ความเสียหาย วันหมดอายุ การแก้ไข ปรับปรุง การจัดเรียง และการตกแต่งพร้อมทั้งดำเนินการสำรวจตลาด เพื่อดูสินค้าใหม่สำหรับการวางกลยุทธ์การขายและการบริหารใหม่ๆ 5. ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดอำนวยประสิทธิภาพในการขายและการให้บริการตลอดจนการความสะดวกต่อพนักงาน ใน…

3 July 2016 | 10:34 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments