วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 11 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งาน หางานใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 11 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดพิษณุโลก – ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาโภชนาการชุมชน สาขาโภชนบำบัด สาขาวิชาโภชนวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร สาขาวิชาธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วย…ตนเอง สถานที่รับสมัคร : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

7 July 2016 | 12:19 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments