วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครครูจ้างสอน รับสมัครครู ฟิสิกส์ จำนวน1อัตรา

งาน หางานใหม่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครครูจ้างสอน รับสมัครครู ฟิสิกส์ จำนวน1อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – -วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครครูจ้างสอน -รับสมัครผู้จบมีวุฒิการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษาหรอสาขาที่เกี่ยวข้อง -จำนวน1อัตรา -คุณสมบัติ 1 มีสัญชาติไทย 2 อายุไม่ต่ำกว่า21ปีบริบูรณ์ 3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 5 เพศ ชาย 6 สามารถอยู่ดูแลหอพักชายเต็มเวลาได้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามที่วิทยาลัยกำหนด 7 มีวุฒิการศึกษาตามที่ประกาศข้างต้น -ค่าต…อบแทน10000บาทมีค่าตอบแทนการอยู่ดูแลหอพัก -สวัสดิการ ประกันสังคม -การปฏิบัติงาน สอนรายวิชาฟิสิกส์และดูแลหอพักชายตามที่ได้รับมอบหมาย -เขียนใบสมัครและยื่นพร้อมหลักฐานได้ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายในวันและเวลาราชการ วันนี้จนถึง15สิงหาคม2560 -เอกสารการสมัคร 1รูปถ่ายหน้าตรง1นิ้ว 2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 4 หนังสือรับรองการผ่านงานถ้ามี รับสมัครถึงวันที่ : 15 สิงหาคม 2017 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ชื่อส…

5 August 2017 | 10:52 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments