วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

งาน กำลังหางาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

จังหวัดลพบุรี – ดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาวิทยาศษสตร์(วิทยาศษสตร์ทั่วไป)/การสอนวิทยาศษสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา/จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์/วิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 หมู่ 5 68 ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง ลพบุรี 15120 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 206 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รห…

2 August 2016 | 6:41 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments