วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา รับสมัครอาจารย์สอน 3 ตำแหน่ง(ด่วน)

หางาน กำลังหางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา รับสมัครอาจารย์สอน 3 ตำแหน่ง(ด่วน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา – จังหวัดพะเยา – เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินจำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศ ชายหรือหญิง จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาบัญชี จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร ใบสมัครจำนวน 1 ชุด สำเนาใบระเบียนการศึกษาTranscript 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด รับสมัครถึงวันที่ : 31 ตุลาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สำนักงานเลขานุการ ชื่อสถานประกอบการ : วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จ.พะเยา ที่อยู่ติดต่อ : 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 เบอร์โทรติดต่อ…ครูสอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เพศ ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ครูสอนสาขาบัญชีจำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร * ใบสมัครจำนวน 1 ชุด สำเนาใบระเบียนการศึกษาTranscript 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารอื่นๆเช่น เอกสารประกอบการสอนเป็นต้น…

28 October 2016 | 4:05 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments