วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ขอเลื่อนรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

หางาน งานว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ขอเลื่อนรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน 4. มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. ไม่เป…็นบุคคลทุพลภาพ และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย 6. ผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3 7. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 29 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ – ทางวิทยาลัยฯ จะโทรแจ้งผู้สมัครให้ทราบ วิธีการสอบคัดเลือก – สอบวัดค…

6 April 2016 | 4:26 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments