วิศวกรขาย ประจำเขตกรุงเทพและปริมณฑล /ศรีราชา ระยอง ฉะเชิงเทรา

รับสมัครงาน งานใหม่ วิศวกรขาย ประจำเขตกรุงเทพและปริมณฑล /ศรีราชา ระยอง ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออก – บริษัทประกอบธุรกิจค้าส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี. และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ฯ จ.ชลบุรี สวัสดิการ – ประกันอุบัติเหตุหมู่ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ตรวจสุขภาพประจำปี และโบนัสตามผลประกอบการ เป็นต้น ตำแหน่ง : วิศวกรขาย ประจำเขตกรุงเทพและปริมณฑล /ศรีราชา ระยอง ฉะเชิงเทรา รายละเอียดของงาน – ดูแลรับผิดชอบการขาย เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากโรงกลั่น สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ และระยอง ชลบุรี กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลางตอนล่าง หลายจังหวัด อ…ัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานขายอย่างน้อย 1 ปี นักศึกษาจบใหม่ยินดีรับพิจารณา (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถขับขี่รถยนต์ได้ ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ ถ้ามีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ต้องดูแลการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ (กรุงเทพฯ,ชลบุรี, ระยอง) ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทห…

8 July 2016 | 10:06 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments