วิศวกรคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 18,000

สมัครงาน หางานใหม่ วิศวกรคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 18,000

สาทร, กรุงเทพฯ – คุณสมบัติ : 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี 2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง 3.เขัยนโปรแกรมพื้นฐานได้ดี 4.มีความละเอียดรอบคอบ ลักษณะงาน : คอยสนับสนันการทำงานของฝ่ายๆงานต่างๆ โดยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยการเขียนโปรแกรมให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ และออกตรวจ ISO ตามหน่วยผลิตต่างๆ 18,000 ขาย…

30 January 2016 | 7:55 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments