วิศวกรคุมห้อง Lab สามารถสอบเทียบเครื่องมือ ทำงานปราจีนบุรี 30-50K

รับสมัครงาน ค้นหางาน วิศวกรคุมห้อง Lab สามารถสอบเทียบเครื่องมือ ทำงานปราจีนบุรี 30-50K

จังหวัดปราจีนบุรี – ยงานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร 3.ประสานงานกับพนักงานรับ – ส่ง เอกสาร เพื่อให้วางบิลตามเป้าหมาย รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายธุรการบัญชีกาญจนบุรี… 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง 12 พ.ค. 59 15 . ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ 50 อัตรา เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ 12 พ.ค. 59 16 . Company Summary : Japanese Company that provided service about leasing (Automobiles/industrial vehicles / machine tools / printing equipment… and etc. Benefits : Cost of living, telephone (Some), He… 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 – 30,000 THB (Based on Experience) 12 พ.ค. 59 17 . – ปฎิบัติงานในบริษัทฯ โดยติดลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ – ติดต่อเจาจรลูกค้า เพื่อนัดหมายให้ชำระหนี้ – แจ้งรายละเอียดยอดที่ชำระ สถานที่ชำระ 10 อัตรา เงินเดือน เงินเดือน + Commission 12 พ.ค. 59 18 . ควบคุมดูแล ลูกทีมหน่วยงานเร่งรัดหนี้ จัดทำ และบันทึกข้อมูลผลการทำงาน วางแผน และประเมินผลการทำงาน 3 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น 12 พ.ค. 59 19…

12 May 2016 | 10:53 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments