วิศวกรงานระบบ(ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ)รถไฟฟ้าสายสีแดง

สมัครงาน หางาน วิศวกรงานระบบ(ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ)รถไฟฟ้าสายสีแดง

กรุงเทพฯ – 4.ศึกษางบประมาณในงานก่อสร้าง งานระบบ ในแต่ละส่วน บันทึกคนงานทำงานจริงและวัสดุที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ 5.ต้องคุมงบประมาณต่อหน่วยงานให้ได้ 6.ศึกษา Specification ต่างๆ และควบคุมงานให้ได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 7.แก้ปัญหาหน้างานร่วมกับผู้ช่วยวิศวกร 8.ตรวจสอบแบบกับหน้างานจริง 9.ประสานงานกับผู้รับเหมารายอื่นๆ ตามสถานการณ์จริง 10. รายงานความก้าวหน้าของงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อวิศวกรโครงการให้รับทราบ 11. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3…. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 5. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง กทม.และ ตจว. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันสังคม 3.โบนัสประจำปี 4.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 5.งานเลี้ยงประจำปี 6.ค่าล่วงเวลา 7.ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด 8.ค่าที่พัก ต่างจังหวัด 9.เงินกู้ ธ.ออมสิน 10.เงินกู้ ธ.อาคารสงเคราห์ 11.เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่วย,คลอดบุตร,เสียชีวิต เป็นต้น 12.อื่นๆ…

17 April 2016 | 6:35 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments